Fjordglimts venner

Ved årets slutt var det 157 registrerte medlemmer.
Antall medlemmer vokste gjennom hele året, men det var først fra 1. november det ble fastsatt en medlemskontingent på 100 kr i året.
For å forberede overgangen til foreningsmodell, ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte den 16. februar i Stathelle kirke.
Her ble det fastsatt nye vedtekter for foreningen, og nye instrukser for Fjordglimtstyret og for daglig leder.

Fjordglimts venner er ikke lenger bare en støttegruppe for Fjordglimt, men har fra 1. november arbeidsgiveransvar og fullt ansvar for
drift og vedlikehold av stedet. Foreningen er tilsluttet NMS, og arbeider i samsvar med NMS sine grunnregler.

Et formelt overdragelses dokument og leieavtale med NMS Leirsteder AS er underskrevet.
NMS sentralt vil være behjelpelig med ulike HR-tjenester som økonomi, lønn, skatt med mer.
KNIF skal føre regnskapene.

Medlemskontingent

Det er det nå tid for å betale inn kontingent for 2024

I følge vedtektene våre er det bare betalende medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.
Derfor er det flott om du ordner innbetalingen snarest så du ikke glemmer det.

Det enkleste for oss er om du vippser 100 kr til nr 699615, velg: «Medlemskontingent 2024 er 100 kr», og skriv Kontingent og navn som tekst.

Du kan også bruke giro, med innbetaling til konto nr 8220.02.85057. Merk med Kontingent Fjordglimt.

Du har kanskje også lyst til å lese...