Fjordglimt et NMS-leirsted

Hjelp – dampovnen har tatt kvelden

Dampovnen på Fjordglimt, kjøkkenets hjerte, er defekt og kan ikke repareres.Ovnen som både kan koke, steike og dampe mat i store mengder kan ikkebrukes mer.En slik ovn er helt avgjørende for å lage mat...

Ny daglig leder for Fjordglimt leirsted

Vi har fått ny daglig leder!!! Lisbeth Barlaup­ Åsnes startet jobben som daglig leder på Fjordglimt i 40% stilling,og som menighetsarbeider i Langesund i 60%. Lisbeth nærmer seg 40 år, har familie og er...

Ekstraordinært årsmøte om driften av Fjordglimt

Den 16. februar var det ekstraordinært årsmøte i Fjordglimts venner.Det var en enstemmig forsamling som fastsatte nye vedtekter for foreningen.De nye vedtektene rigger Fjordglimts venner til å overta driften av Fjordglimt fullt og helt,...

Fjordglimt misjonssenter
Adresse: Grunnsundveien 105
3967 Stathelle

Telefon: 40406092
E-post: John Magnar Ørnes

Organisasjons nummer: 921 391 803.

Kontonummer: 63 48285

VIPPS: 699615