Ekstraordinært årsmøte om driften av Fjordglimt

Den 16. februar var det ekstraordinært årsmøte i Fjordglimts venner.
Det var en enstemmig forsamling som fastsatte nye vedtekter for foreningen.
De nye vedtektene rigger Fjordglimts venner til å overta driften av Fjordglimt fullt og helt, og slik sett var det en historisk kveld.

Det ble også vedtatt ny instruks for Fjordglimtstyret og for daglig leder.
Medlemskontingent ble satt til 100 kr pr år.

Takk til vertskapet i Stathelle kirke for god service.
Det var 20 personer som møtte opp. Kanskje ikke så mange i forhold til det totale medlemstallet, men det er ikke alle som har mulighet til å reise så langt i mørke vinterkvelder.

Du har kanskje også lyst til å lese...